In english

Se även LDC Driftinfo och StiL Driftinfo.
Gör en felanmälan: servicedesk@lu.se

Driftstörning: Driftstörning

Beräknad start: 2020-11-23 00:00
Beräknas vara åtgärdat: Okänt

Hej

Vi har uppmärksammat en del driftstörningar med printerlösningen för vissa användare.
Tekniker arbetar på en lösning.

Med vänliga hälsningar,
Med IT - Henrik

Inlagt: 2020-11-26 12:15
Uppdaterat: 2020-11-26 12:15

Viktig Information: CRC - Planerade byten av Region Skånes switchar i byggnad 28 och 60

Beräknas vara åtgärdat: Okänt

Hej!

Region Skånes IT-avdelning har informerat oss om ett planerat underhåll.
Detta gäller enbart personal som nyttjar Region Skånes nätverk via nätverkskabel.

Cygate genomför just nu byte av nätverksswitchar i alla Region Skånes lokaler, eftersom de är för gamla för att få support på.

Planen är att Cygate kommer och byter switchar onsdagen den 9 december, i byggnad 28 mellan 09:00 och 11:00, och i byggnad 60 mellan kl 13:00 och 15:00.

Det kan komma att uppstå avbrott i nätverket medan switcharna byts.
Avbrottet blir som mest 15 minuter. När exakt avbrottet uppstår beror på vilken switch man är ansluten

Region Skånes trådlösa nätverk kommer att vara igång även om täckningen kan variera en aning.
Datorer, fasta telefoner, skrivare och övrig till RS-nätet ansluten utrustning kommer att påverkas.

För mer information eller om ni har några frågor gällande detta underhåll, vänligen kontakta RS IT.

Telefon
077-67 30 000, knappval 2 (IT) följt av 5 (övrigt).

Öppettider
Dygnet runt

Med vänliga hälsningar,
Martin Månsson
IT-Tekniker

Lunds Universitet
Medicinska Fakulteten
Bibliotek & IKT
Box 117, 22100 Lund
Besöksadress: Sölvegatan 19
www.medicin.lu.se

Inlagt: 2020-11-24 12:52
Uppdaterat: 2020-11-24 12:52

Viktig Information: Viktig Information: macOS Big Sur

Beräknad start: 2020-11-10 00:00
Beräknas vara åtgärdat: Okänt

Hej

Som vanligt vid den här tiden på året som släpper Apple sin stora macOS uppdatering.
Vår vana trogen som varje år så ber vi er användare att tänka till innan ni uppdaterar.
Vi på Med IT har inte hunnit säkerställa att alla de vanligaste programmen som vi använder på universitetet fortfarande fungerar som de ska. Vår rekommendation är att vänta någon vecka tills vi hunnit utvärdera.

Vi återkommer med mer information.

Med IT - Henrik

Inlagt: 2020-11-10 15:21
Uppdaterat: 2020-11-10 15:21

Planerat avbrott: UPPDATERING: BMC - Kommande nätverksunderhåll för Region Skåne i byggnader på BMC

Beräknad start: 2020-11-05 00:00
Beräknas vara åtgärdat: Okänt

Hej!

Region Skånes IT-avdelning (Cygate) har informerat oss att det planerade underhållet av deras nätverksinfrastruktur på BMC skjuts upp till den 5:e November och kommer att ske efter kontorstid.

Avbrottet uppskattas vara som mest 15 minuter.
All utrustning som är ansluten till Region Skånes infrastruktur kan komma att påverkas.

För mer information eller om ni har några frågor gällande detta underhåll, vänligen kontakta RS IT.

Telefon
077-67 30 000, knappval 2 (IT) följt av 5 (övrigt).

Öppettider
Dygnet runt

Med vänliga hälsningar,
Martin Månsson
IT-Tekniker

Lunds Universitet
Medicinska Fakulteten
Bibliotek & IKT
Box 117, 22100 Lund
Besöksadress: Sölvegatan 19
www.medicin.lu.se

Inlagt: 2020-10-29 11:27
Uppdaterat: 2020-10-29 16:10

Planerat avbrott: CRC - Kommande nätverksunderhåll i byggnader 91, 92 och 93

Beräknas vara åtgärdat: Okänt

Hej!

Region Skånes IT-avdelning (Cygate) har informerat oss att de planerar underhåll av deras nätverksinfrastruktur på CRC den 4:e November mellan kl 08.00 och 17:00.
Detta kommer att påverka byggnad 91, 92 och 93.

Avbrottet uppskattas vara som mest 15 minuter.
All utrustning som är ansluten till Region Skånes infrastruktur kan komma att påverkas.

För mer information eller om ni har några frågor gällande detta underhåll, vänligen kontakta RS IT.

Telefon
077-67 30 000, knappval 2 (IT) följt av 5 (övrigt).

Öppettider
Dygnet runt

Med vänliga hälsningar,
Martin Månsson
IT-Tekniker

Lunds Universitet
Medicinska Fakulteten
Bibliotek & IKT
Box 117, 22100 Lund
Besöksadress: Sölvegatan 19
www.medicin.lu.se

Inlagt: 2020-10-20 08:51
Uppdaterat: 2020-10-20 08:51

Viktig Information: DriveMapper byter namn

Beräknas vara åtgärdat: Okänt

Applikationen "DriveMapper" byter namn till NetworkDrives.
Nytt namn, nytt utseende. Men med samma funktionalitet.
Det kommer inom kort installeras automatiskt på samtliga datorer som kör pc.lu.se.

Med vänlig hälsning,
Medarbetarna på Med IT

Inlagt: 2020-06-17 12:29
Uppdaterat: 2020-06-19 14:03

Viktig Information: Nya nätverksenheter PC.LU.SE

Beräknas vara åtgärdat: Okänt

OBS! Detta gäller endast dig som arbetar på distans och har fått pc.lu.se installerat.

Den nya* centrala lagringstjänsten monteras automatiskt oavsett om du beställt tjänsten eller inte.
Och när du arbetar med datorn utanför LUs nätverk så kommer du få ett felmeddelande när den försöker ansluta till dessa nätverksresurser.
De kräver VPN uppkoppling. Du kan ignorera dessa meddelanden.

Tidigare info om lagringen:
Efter beslut i SamIT IT kommer samtliga datorer (anställda), anslutna till pc.lu.se, inom kort få två nya uppmappningar:

L: (LU Gemensam). Här kan fakultetens/organisationens gemensamma filer placeras. Detta är en förberedelse för en kommande tjänst vilket innebär att den kan i skrivande stund vara tom. L: kommer att kunna ersätta befintlig uppmappning när väl samtliga filer är överflyttade (sker successivt).

S: (Samarbetsmapp). För gemensamma dokument som delas av en mindre arbetsgrupp. Tjänsten beställs av IT-organisationen. Ytan är inte tänkt för forskningsdata.

För mer info kontakta din SamIT IT-representant.

Inlagt: 2020-03-16 09:11
Uppdaterat: 2020-03-16 10:10