In english

Se även LDC Driftinfo och StiL Driftinfo.
Gör en felanmälan: servicedesk@lu.se

Planerat avbrott: Planerat underhållsarbete - lagringsytor Åtgärdat

Åtgärdat: 2024-07-11 08:36

O.B:S Ny planerad sluttid . Planerat underhållsarbete - lagringsytor, torsdag 4/7 06:00 – lördag 6/7 06:00.
Planerat underhållsarbete på lagringsyta för åtgärd av prestanda tillsammans med leverantör den torsdag 4/7 06:00 – fredag 5/7 06:00.
Under arbetet stänger vi ner filklustret, vilket innebär att berörda lagringsytor blir otillgängliga.
Berörda lagringsytor är: SQLProd-backup, bmcws0205, E-arkiv, HTs hemkataloger, Samarbetsmappar (S:) samt Forskningsprojektmapp (R:).
Tänk på att spara och stäng filer för att minska risken för data förlust.

Inlagt: 2024-07-01 10:02
Uppdaterat: 2024-07-11 08:36