In english

Se även LDC Driftinfo och StiL Driftinfo.
Gör en felanmälan: servicedesk@lu.se

Driftstörning: Problem att nå lagringsvolymerna S: och R: Åtgärdat

Åtgärdat: 2021-03-01 10:23

Vi har uppmärksammat en del driftstörningar gällande lagringsvolymerna S: och R:
uw.lu.segroup
uw.lu.seresearch

Problemet är anmält till LDC som arbetar på att lösa problemet.

Med vänlig hälsning,
Medarbetarna på Med IT

Inlagt: 2021-03-01 08:39
Uppdaterat: 2021-03-01 10:23